تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - درباره من

نام:فرهاد

خانوادگی:مختارپور

تاریخ تولد:01/10/1364

تحصیلات:كارشناسی ارشدحقوق جزاوجرم شناسی

محل تولد:آستانه اشرفیه

محل تحصیل:دانشگاه علوم تحقیقات مازندران

                     ایمیل    :                        

 bloghooghooghiastane@gmail.com

farhadmokhtarpour@yahoo.com


شماره تلفن: