تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - شکایت کیفری چک
تاریخ : یکشنبه 15 مرداد 1391 | 10:31 ق.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور

شکایت کیفری چک

(بسمه تعالی )

تاریخ / / 13

ریاست محترم مجتمع قضایی .... تهران

یا

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان .....

با سلام

احتراما" به استحضار عالی می رساند

آقای /خانم ....... به نشانی ..... چک به شماره ..... به مبلغ .... ریال از حساب جاری خود به شماره ..... به عهده بانک .... شعبه ..... بابت دین خود به اینجانب صادر نموده که پس از مراحعه به بانک محال علیه بعلت (بر حسب مورد :فقدان موجودی – کسر – انسداد حساب – عدم تطابق امضا ) برگشت خورده است

با ارائه فتو کپی پشت وروی چک ودو نسخه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک تقاضای تعقیب قانونی وجلب سیار نامبرده رادارم

متعاقبا" نیز دادخواست ضرر وزیان در خصوص مطالبه وجه چک وخسارات ناشی ار دادرسی را تقدیم دادگاه محترم خواهم نمود

با تشکر وتجدید احترام

امضا

آدرس شاکی :

آدرس مشتکی عنه:
طبقه بندی: دانستنی های چك،