تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - ورودشخص ثالث
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 09:23 ب.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور
ورود شخص ثالث                                      
ورود شخص ثالث                                       
 
  دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌كند و معمولاً با مشاركت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خواندۀ اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.
 
شرایط ورود شخص ثالث:
 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده كه عبارتند از:
1- دعوائی قبلاً طرح شده باشد.
2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.
4- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد.
5-رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.
6-دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.
 
اقسام وارد ثالث
1-   اصلی: آن در صورتی است كه شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد.
2-   تبعی: مستقلاً‌ حقی برای خود قائل نیست و به حمایت یكی از طرفین وارد دعوا شده و خود را ذی‌نفع در مُحِق شدن یكی از طرفین دعوا می‌كند. در این مورد احتمال دارد دادگاهی نفع معنوی را هم مجوز دخالت ثالث بداند و یا حتی بیم ضرر و زیان را برای وارد كافی تشخیص دهد.
 
معایب دعوای وارد ثالث:
الف) تبانی وارد ثالث با یكی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی
ب) تأخیر دادرسی.
 
تفكیك دعوای ثالث:
اگر دادگاه سوءنیت را احراز نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی نماید. پس اگر دادگاه تشخیص دهد كه تبانی و یا تطویل دادرسی وجود دارد. یا اگر طرف مقابل كه ورود ثالث به زیان او است دلائلی به دادگاه ارائه دهد كه ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است دادگاه تكلیف دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تكلیف ایراد مذكور را معین كند.
 
تشریفات دادخواست وارد ثالث
وارد ثالث باید ضمن ارائه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم كند. رونوشت مدارك و ضمائم دادخواست به تعداد طرفین دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد. پس از تكمیل، وقت  رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام ‌شده و نسخه‌ای از آن و ضمائم برای طرفین ارسال می‌گردد. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و عدم ارتباط دعوای او با دعوای اصلی را وارد كنند كه در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد كرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله خواهد بود.
 
 
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 48- 42.
2) مدنی، سیدجلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 503- 498.
3) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
 
منبع :پزوهشكده باقرالعلوم

2.8/5 - (14)طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،