تبلیغات
وبلاگ حقوقی آستانه - آنچه که در هنگام حمل خودرو با جرثقیل باید بدانیم
تاریخ : دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 | 09:09 ق.ظ | نویسنده : فرهاد مختارپور
اگر خودرو خود را در محل پارک ممنوع پارک نموده ایدودر هنگام مراجعه به محل توقف خودرو با مامورین راهنمایی و رانندگی مواجه  شده اید که در صدد حمل خودرو شما به پارکینگ می باشند حتماً به یاد داشته باشید که اگر قبل از حمل یا در حین حمل مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نمایدمامورین مکلفندفقط جریمه کنند و نمی توانند خودرو را به پارکینگ حمل نمایند در این رابطه تبصره2ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین مقرر نموده که:
تبصره2ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند. ماده13ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است.
تبصره2ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.


طبقه بندی: حقوق شهروندی،